ŘÍDÍME PRACOVNÍ TÝMY V TERÉNU

Servis v terénu může být efektivní...

ŘÍDÍME PRACOVNÍ TÝMY V TERÉNU

Servis v terénu může být efektivní...

ŘÍDÍME PRACOVNÍ TÝMY V TERÉNU

Servis v terénu může být efektivní...

REPNODE je CLOUD řešení pro servis v terénu

Účelem aplikace REPNODE je poskytnout uživatelům jednoduchý nástroj pro plánování, řízení a vyhodnocování zakázek. Jedná se o zakázky, které jsou realizovány v terénu, proto hovoříme o servisu v terénu. REPNODE umožňuje operátorovi rychle naplánovat zakázku, přidělit zdroje a informovat zákazníka o podrobnostech servisního zásahu. CLOUD řešení umožňuje rychlé nasazení bez nutnosti prvotní investice. REPNODE tak optimalizuje náklady, zrychluje procesy a zefektivňuje práci.

 

Mějte přehled o všech Vašich pracovních týmech

Základní funkčnosti aplikace

administrace

Aplikace REPNODE poskytuje přehledné a jednoduché rozhraní pro správu a zadávání požadavků na servis s využitím kalendářů jednotlivých zdrojů.

GPS lokace

Role správce má k dispozici informaci o pozici jednotlivých pracovníků v terénu. Efektivně je tak možné optimalizovat dopravní náklady s ohledem na pozici pracovníků.

mobilní aplikace

Pracovníci v terénu používají pro svou práci mobilní aplikaci jejíž jednoduchost a grafika nijak neomezuje pracovní výkonnost.

grafický dashboard

Pro management je k dispozici přehledně zpracovaný grafický dashboard informující o stavu zakázek, vytížení zdrojů, pozici pracovníků apod.

napojení na erp

Součástí řešení je popsané rozhraní pro napojení na jakýkoliv ERP systém pomocí web services. Tímto se eliminuje nutnost duplicitního zadávání dat a chybovost. Výhodou je rychlost zpracování dat.

správa dokumentů

Dokumenty fotografie, zvukové stopy je možné zobrazit jak na mobilní aplikaci, tak je možné tyto soubory na mobilní aplikaci vytvářet a ukládat k zakázce.

Chcete vědět více?