Bezpečnost

Aplikace je provozována v cloudu u renomovaného providera. Komunikace probíhá přes https protokol, veškerá hesla jsou hashována.

 

API a komunikace

Komunikaci s externími softwary je možné zajisti pomocí dokumentovaného API rozhraní (WS) nebo jednoduchým importem a exportem dat.

 

Databáze médií

Optimalizované ukládání medií z terénu zajišťuje nezbytnou dokumentaci ke každé zakázce. Media jsou kdykoliv dostupná obsluze k zobrazení.

 

Historie oprav

jak dispečer tak pracovník v terénu si může prohlédnout veškerou historii oprav a spotřebovaného materiálu včetně dostupných fotografií, vidí nebo dokumentů.

 

Tiskové výstupy

Aplikace nabízí zobrazení tiskových výstupů, jako je souhrn práce uživatele za období, výkaz práce, protokol o provedení opravy. tyto výstupy je možné vytisknout nebo odeslat e-mailem.

 

Notifikace

Při zaplánování nové úlohy jsou v aplikaci dostupné notifikace o nově vzniklé úloze. Uživatel může být o nově vzniklé úloze informován i e-mailem.

 

Nápověda

V aplikaci REPNODE je dostupná přehledně zpracovaná nápověda.