Informační dashboardy jsou definovány jak pro dispečera tak pro technika. U dispečera je nutné, aby měl přehled o všech pracovních týmech nebo pracovnících a jejich pozici, o všech úlohách a jejich stavu, o volných kapacitách pracovních týmů.