Využití vestavěných zařízení

Uživatel může přímo z aplikace používat vestavěné funkce telefonu. Pokud je adresa ověřena přes google (u adresy svítí zeleně OK), je možné přímo na úloze spustit navigaci a nechat se na adresu navigovat. Dále je možné využít fotoaparátu pro pořízení fotodokumentace k prováděné úloze. Uživatelé si poměrně rychle vybrali možnost přes telefon diktovat zápisy techniky místo psaní na klávesnici.