PŘEHLEDNÝ DASHBOARD


 

Informační dashboardy jsou definovány jak pro dispečera tak pro technika. U dispečera je nutné, aby měl přehled o všech pracovních týmech nebo pracovnících a jejich pozici, o všech úlohách a jejich stavu, o volných kapacitách pracovních týmů. 


U technika je dashboard zjednodušen tak, aby přehledně informoval o úlohách, které má přiděleny. Kliknutím na jednotlivá pole se technik dostane přímo do detailu úlohy a může ji editovat.